Közterületi térfigyelő rendszer kialakítása, bővítése digitális video távmegfigyelő hálózat segítségével

Hipernet Kft.

 

 

Összefoglaló
Bevezetés
Általános ismertető
Áttekintés
Előnyök
Felépítés
Mibe kerül?
Továbbfejlesztés
Kereskedelmi feltételek
 
 


   

Összefoglaló

 

Jelen anyagban olyan video megfigyelő rendszert mutatunk be, amely az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

Az anyag tartalmazza a rendszer rövid általános ismertetését, példaként egy elképzelt konkrét megvalósítás felépítését és műszaki paramétereit, a kiépítendő távközlési összeköttetés jellemzőit, valamint tájékoztató jelleggel a példa konfiguráció árkalkulációját és kereskedelmi feltételeinket.

Ajánlatunkban kitérünk üzemeltetési, karbantartási, garanciális és oktatási konstrukcióinkra.

A flexibilitás és a bővíthetőség szemléltetésére megadunk néhány lehetséges továbbfejlesztési elképzelést a becsült költségükkel.

Az anyagot mellékletekkel egészítettük ki, amelyek tartalmazzák cégünk és a gyártó referencia listáját, a berendezések specifikációit.
 
 

Bevezetés
 

A rendőrségi video térfigyelő rendszerek hatékonyságát a bűncselekmények felderítése és megelőzése területén nemzetközi és hazai tapasztalatok egyaránt igazolják. A rendszer kiépítése komoly beruházással jár, amelyet a rendőrségi állomány jobb kihasználása és a statisztikák javulása ellensúlyozhat.

Cégünk a Félsziget Kft. képviseli a Kanadai Telexis Corporation termékeit Magyarországon. A Telexis világelső a video átviteli rendszerek fejlesztésében. A cég közel két évtizedes tapasztalata a video átviteli rendszerek terén és a mögötte álló távközlési háttér (a Telexis az egyik legnagyobb távközlési gyártó a Newbridge leányvállalata) garantálja a termékek magas megbízhatóságát, folyamatos fejlesztését.

A Félsziget Kft. a Telexis video átviteli termékeinek, távközlési gyártók rendszereinek továbbá saját ill. hazai partnercégei fejlesztéseinek integrálásával világszínvonalú rendszert hozott létre.

A ’hagyományos’ video megfigyelő rendszerek a video jelet analóg formában juttatják el a megfigyelő-, rögzítő rendszerhez. Az alapsávi jeltovábbítás hatótávolsága alacsony. Erősítőkkel a hatótávolság kismértékben kiterjeszthető, de az erősítők a vonali zajokat is erősítik, így az átvitel minősége romlik. Nagytávolságú átvitel modulációs eljárással valósítható meg. A nagy sávszélesség igény miatt azonban ez az átviteli forma igen költséges. Analóg átvitel alkalmazása esetén a jelrögzítés is általában analóg módon történik time-lapse rekorderek segítségével.

A Telexis rendszer a video jelet digitalizálja, majd korszerű jelfeldolgozó processzor segítségével tömöríti. A digitális jel bármilyen ’szokásos’ adatösszeköttetésen továbbítható akár hibamentesen is. A Telexis rendszerelemek – az igények és lehetőségek függvényében – 9600 bps – 256 kbps sebességtartományban alkalmasak video jel átvitelére. Így akár GSM összeköttetésen vagy kapcsolt telefonvonalon is képesek video jel továbbítására. Fokozott minőségi igények esetén ISDN vonalat, digitális bérelt vonalakat, frame-relay hálózatokat, LAN-okat használhatunk a video jelek átvitelére. A rendszer IP hálózatokon (intraneten vagy Interneten) is működik. A Telexis rendszer ’IP broadcast’ üzemmódja lehetővé teszi a valós időben továbbított video képek egyidejű megtekintését több munkaállomáson optimális sávszélesség kihasználás mellett.

A digitális formában továbbított video jel tárolása is digitálisan történik. A digitálisan tárolt események visszakeresése tetszőleges szempont szerint könnyen és gyorsan végrehajtható, a tárolt jelek archiválása – az informatikában megszokott módon – könnyen és időtállóan megoldható (CDk, DVD-k, DAT kazetták).

 

 

A rendszer általános ismertetése

 

A javasolt platform áttekintése

A Telexis digitális video távmegfigyelő rendszer távoli helyszínek százainak megfigyelését teszi lehetővé egyetlen központi helyről. Ezen túlmenően megoldja az események digitális rögzítését és tárolását is. A rendszerben az előzőleg telepített kamerák éppúgy felhasználhatók, mint az újonnan telepítettek. Akár minden egyes csatlakoztatott kamera lehet forgózsámolyos, amelyek a megfigyelő központból távvezérelhetők.

A Telexis rendszer távoli helyszíneken elhelyezett végberendezései univerzálisan használható szabványos áramhurkos ’Alarm’ bemenetekkel és relé kontaktus kimenetekkel rendelkeznek.

Alarm bemenetek

Az ’Alarm’ bemenetekre tetszőleges riasztást kiváltó eszközök helyezhetők el. Az ’Alarm’ bemenet aktivizálódása a távfelügyeleti központban riasztást vált ki, amelynek során meghatározott eseménysorozat indul el. (pl. meghatározott kamera képének megjelenítése adott munkaállomás képernyőjén, jelrögzítés, akciólista megjelenítése, meghatározott kapcsolók automatikus távvezérlése, stb.)

Kontaktus kimenetek

A kontaktus kimenetek a távfelügyeleti központból manuálisan távvezérelhetők, de a konfigurálástól függően valamelyik riasztás aktivizálódása automatikusan is kiválthatja működésüket. A kontaktus kimenetek a követelményeknek megfelelő célra használhatóak pl. világítás felkapcsolása, zárak nyitása vagy zárása, tűzriasztás esetén gépek leállítása vagy szellőzők bezárása, stb.

Hangátvitel

A rendszer lehetőséget nyújt a távfelügyelt helyszín és a felügyeleti központ közötti kétirányú hangátvitelre is. A központ személyzete tehát hanginformációt is kap a helyszínről, másrészt figyelmeztetéseket, utasításokat közölhet a távoli helyszínen tartózkodókkal.

 
 
 

A  rendszer előnyei:

 

Nyílt

A teljes rendszer egyes alrendszerei (kamerák, kommunikációs hálózat) önállóan versenyeztethetők, a szabványos interfészek garantálják az alrendszerek, rendszerelemek összekapcsolhatóságát.

 

Univerzális

A távközlési lehetőségeket tekintve a Telexis szinte mindegyiken működik. Kiépíthető kapcsolt távbeszélő hálózaton (PSTN), ISDN-en, bérelt vonali hálózaton (akár Frame Relay hálózaton), vezeték nélküli hálózatokon (pl. VSAT), lokális számítógép hálózatokon (LAN) vagy vállalati intranet hálózaton, de akár az Interneten is éppúgy, mint a kábel TV hálózatokon.

 

Rugalmas

A TWR rendszer könnyen és gazdaságosan (a meglévő elemek megtartásával) bővíthető

 

Hatékony

 

Jól skálázható

A lakóház vagy üdülő megfigyelését hordozható számítógépről biztosító 1-2 kamerás kiépítéstől a több ezer kamerát tartalmazó, többféle kommunikációs hálózaton működő, legkorszerűbb video mozgásérzékelővel felszerelt rendszerig minden fokozat létesíthető.

 

Gazdaságos

 
 
 

Egy elképzelt mintarendszer felépítése

 

Annak érdekében, hogy a rendszer felépítéséről szemléletesebb képet adjunk, valamint lehetővé tegyük a várható beruházási költségek becslését kidolgoztunk egy mintakonfigurációt. Elképzelésünk szerint hasonló felépítésű, méretű rendszer alkalmas egy kisebb városközpont, egy közepes létesítmény pl. pályudvar, stadion vagy egy városrész frekventált pontjainak megfigyelésére a rendőrség épületéből.

1. ábra

A működés leírása

A javasolt elrendezés 16 db kamerát tartalmaz. Ezek közül nyolc darab forgózsámolyos zoom-olható színes dome kamera, nyolc pedig fekete-fehér fix kamera. A fix kamerákkal egyrészt a nagyobb terekről nyerhető áttekintő kép, másrészt azokra a kritikus helyekre telepíthetők, ahol igény a folyamatos közeli megfigyelés. A forgózsámolyos kamerák alaphelyzetben szintén betölthetik a térfigyelés szerepét, esemény történtekor azonban a kívánt terület közeli megfigyelését teszik lehetővé. Az általuk közvetített színes kép segíti a diszpécsert a helyszínre vonuló egységek irányításában.

Kétirányú hangátvitel

A rendszer a megadott kiépítésében alkalmas kétirányú hangátvitelre is. Igény esetén célszerű mikrofonokat elhelyezni a kritikus pontokon (a fix állású kamerák közelében). Az objektum néhány pontján elhelyezett hangszórók lehetővé teszik a diszpécser számára, hogy a helyszínre irányított egységek megérkezése előtt is beavatkozhasson – szükség esetén.

A megfigyelő központ

A mintapéldában a megfigyelő központot egyetlen szerver számítógép alkotja, amelynek képernyőjén a folyamatos megfigyelés is végezhető. A rendszer bővülésével a központban további munkaállomások létesíthetők (az ábrán 2 db látható). Igény esetén a munkaállomások más helyszínre is telepíthetők (pl. helyi rendőrőrsök, tűzoltóság, stb.) A munkaállomások közötti jogosultságok rugalmasan definiálhatók, így megoldható, hogy egy-egy munkaállomás kezelője csak a számára engedélyezett képeket láthassa.

Folyamatos jelrögzítés

A javasolt konfiguráció alapkiépítésben alkalmas VTU-nként egy kamera képének folyamatos rögzítésére. Az emberi kezelőszemélyzettől nem várható el ésszerűen több kép egyidejű folyamatos figyelése, az esetleges előzmények memorizálása. Ezért különösen fontos a képek rögzítése. Rendszerünkben a videojelek rögzítése digitálisan valósul meg, ezért az események visszakeresése dátum és időpont szerint, kamera szerint, az operátor megjegyzései szerint, az esetleges riasztások szerint könnyen és gyorsan megoldható.

A központi számítógép a javasolt konfigurációjában 24 órás folyamatos jelrögzítésre alkalmas, ezért egy CD újraírót tartalmaz a rögzített képek hosszabb időre történő archíválására.

A rendszer üzemeltetésének feltételei

Ajánlatkérő köteles a saját biztonsági követelményeinek megfelelő irodai (beltéri) – lehetőleg klimatizált – környezetet biztosítani a megfigyelő központ üzemeltetéséhez. A központ helyiségében és a megfigyelt helyszínen a berendezések működtetéséhez – igény szerint lehetőleg szünetmentes – 230V~ tápellátást biztosítani kell. A teljesítmény igény a mintapéldában helyszínenként kisebb, mint 1 kVA.

Kezelőszemélyzet

Az ajánlatban szereplő rendszer kezeléséhez a megfigyelt események számának és jellegének függvényében a javasolt létszám 1-2 fő. A megfigyelt helyszínek számának és a központban elhelyezett megfigyelő munkaállomások számának bővülésével ezt a létszámot is emelni kell.

Átviteltechnika

A megfigyelt helyszínen összegyűjtött és digitalizált video és audio jeleket továbbá a kamerák vezérlő jeleit egy ethernet lokális hálózat (LAN) juttatja el az átvitelt megvalósító HDSL modemhez. A HDSL modemet ethernet bridge modul illeszti a LAN-hoz. Ezzel elkerüljük a helyszínen a költséges router alkalmazását. (Természetesen bármilyen más digitális átviteltechnika is alkalmazható pl. optikai szál, vezetéknélküli átvitel, stb.)

A HDSL modem a rendelkezésre álló közműalagútba húzott rézkábelen továbbítja a jeleket a rendőrségen elhelyezkedő párjához. A telepítésre javasolt rézkábel elegendő érpár tartalékot tartalmaz a rendszer bővítéséhez, továbbá a közműalagút nyomvonalába eső egyéb létesítmények rendszerbe kapcsolásához.

A rendőrségi telephelyen szintén ethernet bridge modullal ellátott HDSL modemet javasoltunk a vonali jelek dekódolására ill. a LAN-hoz történő illesztésére.

A rendőrségen már meglévő LAN vizsgálata után derülhet ki, hogy mennyire terheli azt túl a megfigyelés által keltett forgalom. Amennyiben a LAN forgalmi terheltsége közepesnél nagyobb, úgy a megfigyelő rendszer számára már induláskor célszerű egy külön LAN szegmenst kialakítani.

 

Árkalkuláció

 

Az alábbi táblázatban a példaként választott rendszer árát adjuk meg. Az egyes rendszerelemek árát külön is feltüntettük, hogy lehetőség legyen módosított konfigurációk árának kiszámítására is.
 

Megnevezés egységár
db
ár
ViaNet 3000 Server 1.0 (up to 4 feeds)
3277000
1
3277000
ViaNet 3000 Client 1.0 (software license)
298500
1
298500
VTU 2000 1.0
1190000
4
4760000
Dome - Pelco, indoor, color, in-ceiling, smoked dome, PAL
833250
4
3333000
Dome - Pelco, outdoor, color, pendant, smoked dome, PAL
878750
4
3515000
B/W outdoor camera fűthető házas
95000
4
380000
B/W outdoor camera 
45000
4
180000
Kábel, szerelvények, szerelés
880000
1
880000
összesen
16623500
HDSL átviteli eszköz (2 Mbps 2 érpáron) + Ethernet bridge
512000
2
1024000
 

Megjegyzések a táblázathoz

A példában feltételeztük, hogy a megfigyelt helyszín a rendőrségi épület néhány kilométeres körzetében van és rendelkezésre áll közműalagút saját kábel kiépítésére, így HDSL átviteltechnika alkalmazható. (Ellenkező esetben más távközlési megoldást kell választani.) A távközlési átviteltechnikai eszközök árát külön sorban tüntettük fel. A távközlési összeköttetés megvalósításának költségeit csak az adott helyzet ismeretében lehet becsülni. A tényleges költségek a fenti végberendezés árakon túl tartalmazzák a kábel árát (kb. 170 Ft/m a javasolt kábelnél) valamint a kábel behúzásának költségét, amelyet csak a helyszín felmérése után lehet megadni. Az általunk javasolt kábel (5x4x0.6 QV) lehetővé teszi a rendszer bővítését.

A táblázatban nem tüntettünk fel router árat. Elképzelhető ugyanis, hogy a rendőrségi épületben informatikai célra üzemeltetett router rendelkezik elegendő szabad kapacitással a megfigyelési feladathoz, vagy bővítéssel alkalmassá tehető. Amennyiben külön router beszerzése indokolt, úgy annak költségével is számolni kell.

A kalkuláció nem tartalmazza a rögzített képek archíválásához szükséges média (újraírható CD ROM) árát, mivel ennek mennyisége az archíválásra vonatkozó utasítás alapján határozható meg.

 

Felajánlás

A gyermekek védelme, az iskolák biztonságának javítása érdekében a rendszer megrendelése esetére cégünk az alábbi felajánlást teszi: a ViaNet központhoz kapcsolódó minden iskolát vagy annak közvetlen környékét megfigyelő egység telepítését támogatja oly módon, hogy az általa szállított rendszerelemek árából 20% engedményt ad.

 
 

 

Fejlesztési, bővítési lehetőségek
 
 
 

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – bemutatunk néhány lehetséges elrendezést a rendszer továbbfejlesztésére, bővítésére vonatkozóan.

 

Telexis eszközbázison alapuló távmegfigyelő rendszer általános felépítése

Az alábbi ábra (2. ábra) bemutatja egy Telexis eszközbázison alapuló rendszer elvi felépítését, a 3. ábrán pedig egy általános megvalósítást adunk meg.

 

2. ábra

 
 

 
3. ábra

 

 

Bővítés kapcsolt távbeszélő hálózaton bekapcsolt eszközökkel

Amennyiben igény van olyan (kisebb) objektumok rendszerbekapcsolására, ahol folyamatos megfigyelés nem szükséges, de riasztás esetén (pl. betörésjelzés vagy bolti támadásjelzés) előnyös lehet fekete-fehér videokép továbbítása a helyszínről, a rendszer a 4. ábrán látható módon bővíthető ki.

Viszonyítási alapként néhány számadat:

Természetesen a rendszer ISDN vonalon is alkalmas videokép továbbítására.

 

4. ábra

 
 

Helyi megfigyelés korszerű eszközökkel

Mivel a digitalizált videojelek továbbítása szinte bármilyen adatcsatoronán lehetséges, kínálkozik a megoldás, hogy a legtöbb intézményben rendelkezésre álló lokális számítógép hálózatokat (LAN) felhasználjuk erre a célra.

Ezzel a megoldással a kábelezési költségek nagy része megtakarítható. Amennyiben a rendőrség épületében már létezik helyi megfigyelő rendszer vagy a későbbiekben kiépítésre kerül, célszerű és gazdaságos azt a Telexis rendszerbe integrálni.

A kamerák a VTU-k segítségével közvetlenül az intézmény lokális hálózatára kapcsolhatók. A megfigyelő központi számítógépe és esetleges munkaállomásai szintén ezen a hálózaton helyezkednek el.

A helyi megfigyelés céljára érdemes egy külön munkaállomást dedikálni. Ennek beruházási költsége kb. 490 000 Ft, a megfelelő VTU-k ára darabonként kb. 680 000 Ft.

5. ábra

 

A 6. ábrán olyan elrendezést mutatunk be, amelyben helyi és távmegfigyelésre is szükség van. Az operátori jogosultságok megfelelő beállításával megoldható, hogy pl. a távmegfigyelő központ operátora az összes távoli helyszínt meg tudja figyelni, de a helyi központ operátora csak a helyi objektumra vonatkozó képeket lássa. Ennél sokkal bonyolultabb viszonyok is kialakíthatók.

 

Példa olyan alkalmazásra, amelyben helyi és távoli megfigyelésre egyaránt szükség van. Az ábrán arra is példát láthatunk, hogyan helyettesíthető a távoli helyszín router-e a VTU-ER berendezéssel.

6. ábra

 

 

 

„Elhagyott” területek megfigyelése

 

Igény merülhet fel olyan helyszínek megfigyelésére, amelyeknél általában nincs számottevő mozgás (elzárt területek, egyes katonai objektumok, stb.). Ilyen esetekben számottevő megtakarítás érhető el a VTU-k számának csökkentésével. Erre két módszer kínálkozik:

 

 

Léptetők alkalmazása:

Léptetők használata esetén a VTU video bemenetére több kamera jele kapcsolódik időben léptetve. A léptető bemeneteinek számától függően 4 – 8 kamera is csatlakoztatható egyetlen video bemenetre. A léptetési idő beállítható.

A megoldás előnye egyszerűsége és olcsósága.

Hátrány:

 

Képosztók alkalmazása:
 

7. ábra

Képosztó segítségével egy video bemenetre 4 kamera képét kapcsolhatjuk négyes képosztásban. Így a négy kép a megfigyelőközpontban egyszerre látható, de negyed részre csökkent méretben. Digitális video mozgásérzékelővel (VMD) kiegészítve a képosztót megoldható, hogy annak a kamerának a képe, amelynek látóterében mozgás van egész képernyős formában jelenjen meg (a többi képet elnyomva). Egyidejűleg a VMD riasztást generál figyelmeztetve a megfigyelő személyzetet az eseményre.

A képosztók alkalmazásának előnye:

Hátrány:
 
 


[Vissza] [Cégünkről] [Partnerek] [Termékek] [Szolgáltatások] [Hipernet Kft.]  [Írjon nekünk]