Hipernet hálózatos videó megfigyelés alkalmazása az energia szolgáltatásban
 
 
Bevevezetés
Hálózatos Videó Megoldások
Átvitel bármilyen hálózaton
Hálózatos Videó Elemek
Jellemzők
Videó Átviteli Egységek (VTU-k)
A vevő szempontjai
Kulcs tényezők
Informatikai szempontok
Biztonságtechnikai szempontok
Üzemviteli szempontok
Egy további lehetőség
Szállítási feltételek
 

 
 
Bevezetés
 
 

Az energia szolgáltatók többsége jelenleg olyan rendszereket használ, amelyek lehetővé teszik információ gyűjtését nagy távolságban elhelyezkedő berendezésekből. (pl. megszakítók állapota, vonali feszültségállapotok, transzformátorok terhelőárama, stb.)

E "hagyományos" rendszerek legnagyobb hátránya a vizuális információ hiánya, amely lehetővé tenné az operátorok számára a berendezésekből származó riasztások okának és a szükséges beavatkozás jellegének pontosabb meghatározását, ezáltal a probléma gyorsabb megoldását. A gyorsabb reakcióidő a súlyosabb hibák elhárítását, a fenntartási költségek csökkenését és a berendezések élettartamának növekedését eredményezheti. A riasztások vizuális ellenőrzése következtében hozott pontosabb döntések javítják az erőforrások kihasználásának hatékonyságát.

A távoli helyszíneken zajló építkezési vagy fenntartási munkák gyakran megkívánják magasan képzett menedzserek és mérnökök jelenlétét. A videó távmegfigyelő rendszer lehetővé teszi, hogy a szakemberek saját irodájukból kísérjék figyelemmel a távoli helyszínen folyó építési, javítási munkákat jelentős utazási időt megtakarítva ezáltal. A jó minőségű videó és audió kommunikáció lehetővé teszi a projekt menedzserek számára, hogy lássák mi történik a távoli helyszínen és szóbeli utasításokat adjanak az ottani személyzetnek.

Az energiaszolgáltatók küldetésének - a megbízható, biztonságos energiaszállításnak - teljesítéséhez létfontosságú a kritikus rendszerek folyamatos felügyelete. Az Észak-Amerikai áramszolgáltatók számára fontos tanulságul szolgált egy eset, amely 1997. októberében történt San Francisco-ban. A Pacific Gas & Electric egyik állomásán egy belépésre jogosult személy a vezérlőszelepek szándékos elrontásával fogyasztók ezreit érintő kiesést okozott. A vizuális információ segíthet az ilyen esetek megelőzésében, vagy legalább utólag bizonyítékul szolgálhat.

A Newton-Evans Company felmérése azt mutatta, hogy az Észak-Amerikai energiaszolgáltatók többsége elhanyagolja a távoli helyszíneken a biztonsági rendszerek telepítését. Sok szolgáltatónál az állomásokhoz emberek százai rendelkeznek kulccsal, megfelelő nyilvántartás nélkül. Az Egyesült Államok energiaszolgáltatóinak 60 %-a nem naplózza a belépéseket.1

A videó távfelügyelet integrálva a meglévő beléptető rendszerekkel lehetővé teszi a vizuális azonosítást, a valós idejű megfigyelést és a távoli helyszínre történő minden egyes belépéshez a megfelelő videó rekord digitális csatolását. Az energiaszolgáltatásban érintett rendszerek körül dolgozó, arra jogosult személyek munkája is folyamatosan ellenőrizhető a nagyobb biztonság kedvéért.

1. T&D Network Security: A Look at Workable Options, Chuck Newton, Newton-Evans Research Co., December, 1997.

 
 
 
 
Hálózatos Videó Megoldások
 
 
 
A Telexis megoldása olyan eszközöket tartalmaz, amelyek fogadják a világon bárhol elhelyezett, bármilyen típusú kamera jelét, tömörítik azt és gyakorlatilag bármilyen távközlő hálózaton továbbítják azt a videó távfelügyeleti központba valós idejű videó és riasztás menedzselés céljából. A Telexis megoldás távoli helyszínek százainak irányítását teszi lehetővé egyetlen központból az események vizuális megjelenítése és digitális rögzítése által.

A Telexis videó átviteli egységei (video transmission unit VTU) fogják fel és továbbítják a kamerák videó jelét a ViaNet központi videó menedzselő rendszerbe. A VTU-kat úgy is lehet konfigurálni, hogy csak riasztás esetén továbbítsanak videó jelet a központba, amennyiben nincs szükség 24 órás, folyamatos megfigyelésre ill. rögzítésre.

A ViaNet egy  PC-bázisú videó menedzselő és elosztó rendszer. Alapfunkciói a videó dekompresszió, megjelenítés, tárolás archiválás és szétosztás.

A 'Viewer' szoftver lehetővé teszi a PC felhasználó számára, hogy a ViaNet kiszolgálók által továbbított videó és audió jelet láthassák ill. hallhassák. A 'Viewer' szoftver felhasználói interfésze lehetővé teszi a megjelenített képek minőségének, frissítési frekvenciájának és méretének beállítását.

 
 

Átvitel bármilyen hálózaton
 
 

A Telexis rendszer a már kiépített kommunikációs hálózat felhasználásával költséghatékonyan teszi lehetővé a távoli helyszínek megfigyelését. A kis- és nagysebességű hálózaton egyaránt lehetővé tesz jó minőségű videó jel továbbítást a rendelkezésre álló hálózati sávszélesség intelligens használatával. A vizuális információ, a távoli kameravezérlés és az automatikus riasztás kezelés alacsony reakcióidőt biztosít a vezetésnek a biztonsági vagy üzleti problémák lekezelésében.

Sok cég ajánl rendszereket, amelyek képesek videó jelek átvitelére kapcsolt telefonhálózaton, mint a PSTN (Public Switched Telephone Network) vagy az ISDN (Integrated Services Digital Network). A Telexis termékek lehetővé teszik a videó távfelügyeletet bármilyen lokális vagy nagykiterjedésű hálózaton. (LAN, WAN) A rendszer ezáltal a meglévő hálózati infrastruktúrán, minimális többletberuházással kiépíthető és az új hálózati technológiák bevezetésével szinkronban bővíthető.

A gyártó tapasztalata a hálózatos videó rendszerek területén garantálja a Telexis rendszerbe fektetett beruházás értékállóságát. A Telexis cég elkötelezettsége a hálózat integráció és a nyílt szabványok irányában biztosítja, hogy rendszer együttműködik bármely létező hálózattal és a beruházás megőrzésével bővíthető a jövőben megjelenő videó vagy adathálózati képességekkel.

A videó jel tömörítési technológia fejlődése és a hálózati sávszélesség árának csökkenése lehetővé teszi a költséghatékony, jó minőségű távmegfigyelést.

 
 
 

Hálózatos Videó Elemek
 
 

A VTU és VTU 2x00 sorozatú berendezések végzik a videó jel digitalizálását és tömörítését, majd LAN vagy WAN összeköttetéseken keresztül továbbítják azt a ViaNet videó távfelügyeleti központba. A távfelügyeleti központok két csoportba sorolhatók:

A 'Viewer' olyan szoftver csomag, amely a munkaállomást azzal a képességgel ruházza fel, hogy a ViaNet kiszolgálókból  LAN vagy WAN összeköttetéseken keresztül hozzáférjen a távoli VTU-k segítségével közvetített élő vagy előzőleg rögzített videó képekhez.
 
 
 
Jellemzők
 
 
Videó Átviteli Egységek (VTU-k)

 
 

A Telexis VTU-k telepítése egyszerű meglévő LAN vagy WAN hálózatokban. A VTU-k egy vállalat kis- és nagysebességű összeköttetésein egyaránt képesek a videó jel továbbítására.

Riasztás esetén a VTU-k automatikusan felveszik a kapcsolatot a ViaNet központtal csökkentve ezáltal a 24 órás megfigyelés szükségességét, de lehetővé téve a kezelőszemélyzet számára, hogy gyorsan reagáljon a riasztást kiváltó eseményre. Mivel jó minőségű videójel továbbítása történik meg viszonylag kis sávszélesség lefoglalásával, a kommunikációs hálózat kihasználása nagyon hatékony.

A VTU-k kompatibilisek a meglévő CCTV rendszerekkel, ezért segítségükkel a cégek kiterjeszthetik a helyi rendszereik képességeit.
 
 

 

VTU típusok
 
 

A VTU sorozat az alábbi - különböző hálózatokhoz illeszkedő - modellekből áll:

VTU-A:
Videó tömörítés és átvitel nagysebességű aszinkron rendszerekben. WAN kompatibilitás és aszinkron modem kapcsolat 56 kbit/s-ig, ISDN-en 115 kbit/s-ig terminál adapter segítségével.
VTU-S:
Videó tömörítés és átvitel nagysebességű szinkron rendszerekben. V.35, interfész. Maximális átviteli sebessége 128Kbit/s ISDN hálózaton terminál adapter segítségével. Alkalmas Frame Relay, TDM és ATM hálózatokon való átvitelre legfeljebb 256 kbit/s sebességgel.
VTU-E:
Videó tömörítés és átvitel 10BaseT Ethernet hálózaton  max. 256 kbit/s sebességen. Alkalmas bármely működő LAN-ra, TCP/IP protokollt használ, SNMP kompatibilis.
VTU 2000:
Videó tömörítés és átvitel 10BaseT Ethernet hálózaton (TCP/IP protokoll), nagysebességű aszinkron (V.24 interfész) és nagysebességű szinkron (V.35 interfész) összeköttetéseken max. 512 kbit/s sebességgel. Alkalmas meglévő informatikai hálózaton történő működésre (intranet, VLAN). Négycsatornás, kétirányú hangátvitelt tartalmaz.
VTU-ER:
Megegyezik a VTU-E-vel, de beépített routert is tartalmaz. Alkalmazása olyan hálózatokon célszerű, ahol a szeparált LAN-ok a TWR üzembe helyezése kapcsán kerülnek összekapcsolásra.
VTU-XL:
A sorozat legolcsóbb modellje. 2 fekete/fehér videó bemenettel és két riasztás bemenettel rendelkezik. Elsősorban analóg telefonhálózaton vagy egyéb kis sebességű (min. 9600 bps max. 38.4 kbps) hálózaton alkalmazható előnyösen.
ArgusEye:
A VTU-XL továbbfejlesztett változata. 4 fekete/fehér videó bemenettel és négy riasztás bemenettel rendelkezik. Elsősorban analóg telefonhálózaton vagy egyéb kis sebességű (min. 9600 bps max. 38.4 kbps) hálózaton alkalmazható előnyösen. Beépített modemet tartalmaz.
A Telexis rendszer protokoll és csatlakozószinten kompatibilis nemcsak a jelenleg használt analóg és digitális modemekkel és Ethernet LAN-okkal, hanem a magyarországi menedzselt bérelt vonali (Flex-Com) és Frame Relay (Frame-Flex) hálózattal, mivel ugyanarra a Newbridge technológiára épül.
 
 
 
A vevő szempontjai
 
 
A biztonsági és üzemviteli menedzserek élvezhetik leginkább a videó távfelügyeleti rendszer telepítésének előnyeit  amely a költségcsökkentésben és a folyamatok hatékonyságának javulásában nyilvánul meg. Az informatikai menedzserek fontos szerepet játszanak a döntéshozatalban és általában támogatják a rendszer telepítését, az nem lehet eredményes a végfelhasználók - a biztonsági és üzemviteli menedzserek - egyetértése nélkül.

A videó távfelügyeleti hálózat telepítése a társaság több ágazatának érdekeit is szolgálhatja, ezért a költségek is megoszthatók. A rendszer közös használata csökkentheti a cégen belül az átlapolódó funkciókat és az erőforrások jobb kihasználását eredményezheti.

 
 
 

Kulcs tényezők
 
 

A távolban történő kritikus eseményekre nyíló ablak lehetővé teszi a biztonsági és üzemviteli vezetők számára , hogy

Az energiaszolgáltatók egyre növekvő számú távoli installációinak menedzselésében az egyik legnagyobb kihívást azon események kezelése jelenti, amelyek az energiarendszerek működését veszélyeztetik. Biztonsági őrség alkalmazása túl költséges megoldás. A hagyományos rendszer riasztásai jelzik a vezérlőközpont operátorainak az eseményt de gyakran nincs lehetőség a legmegfelelőbb válaszlépés meghatározására vizuális információ hiányában.

A vizuális információ hangátvitellel kiegészítve lehetővé teszi, hogy a vezérlőközpont operátorai azonnal megfelelően reagáljanak a riasztásokra, megakadályozzák a lopásokat, távoltartsák az embereket a nagyfeszültségű berendezésektől, irányítsák a javító személyzet munkáját.

A végeredmény hatékonyabb működés, megbízhatóbb energiaszolgáltatás és végül elégedettebb ügyfél.
 
 
 

 

Informatikai szempontok
 
 
Műszaki szempontok Két választás áll a vállalatok előtt: vagy külső cégtől bérelnek informatikai szolgáltatást, vagy megtartják szakértőgárdájukat és folytatják beruházásaikat informatikai hálózatukba. Amennyiben marad az informatikai szervezet, a cég belső szolgáltatójává válik, költséghatékony szolgáltatásokat kell ajánlania a vállalat egyéb szervezeteinek. Az informatikai menedzsereknek maximalizálni kell a hálózati beruházások megtérülését a beszéd, adat és videó szolgáltatások arányának optimalizálásával.

A videó tömörítési technikák és az információ technológia fejlődése lehetővé tette jó minőségű videó kép továbbítását informatikai hálózaton. A biztonsági és üzemviteli menedzserek a továbbított képeket, mint értékes információforrást használhatják. A szabványok támogatása biztosítja az informatikai menedzsert, hogy a ma videó távfelügyeletbe fektetett beruházások illeszkednek a jövő hálózati technológiáihoz és a rendszer bővíthető a vállalat bővülésének megfelelően.

 
 
 
Biztonságtechnikai szempontok
 
 
 
 
 
Üzemviteli szempontok
 

 

 
 
 
Egy további lehetőség
 

 

Informatikai gerinchálózati kapacitások kiépítése szempontjából az energiaszolgáltatók kedvező helyzetben vannak, jelentős átviteltechnikai kapacitásokat tudnak gazdaságosan létrehozni.. Ezért gyakori példa, hogy a saját céljaikra szükségesnél nagyobb áteresztőképességű hálózatot hoznak létre, azzal a céllal, hogy a felesleges kapacitást bérbe adják.

Hasonlóképpen a többlet átviteltechnikai kapacitásokra építve a saját célra szükségesnél nagyobb videó átviteli kapacitást is gazdaságosan lehet kiépíteni és azt külső cégek számára bérbe adni. Erre egy egészen közeli - Cseh országi - példa is van a West Bohemian Hydro.
 


[Vissza] [Cégünkről] [Partnerek] [Termékek] [Szolgáltatások] [Hipernet Kft.]  [Írjon nekünk]